1. Általános rendelkezések

Ezek a üzleti és reklamációs feltételek határozzák meg a felek jogait és kötelezettségeit az Eshopist s.r.o., nevű kereskedő, a Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 50359495, a Bratislava I. kerületi cégnyilvántartásában bejegyzett, Szekció:Sro, bejegyzési szám. 111899/B (a továbbiakban csupán „Eladó“) és a vevő közt, s amelynek tárgya áruk vásárlása és eladása az Eladó e-kereskedelmi webhelyén.

Az eladó elérhetőségei:

Eshopist, s.r.o., székhelye Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 50359495, a Bratsilavai Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásában, szekció: Sro, Bejegyzési szám: 111899/B

Adószám: 2120290271

Közösségi adószám: SK2120290271

Telephely:

Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava

Telefon: +421902825608

Email: artube@artube.sk

Felügyeleti hatóság:

Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés (SOI)

SOI Felügyelőség a Pozsonyi Régió számára

Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27

A Műszaki Termékfelügyeleti és Fogyasztóvédelmi Divízió és a Jogi Osztály

Tel.: +421 258272 172, +421 258272 104, fax: +421 258272170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-aziadosti-soi

  1. Ezek az üzleti és reklamációs feltételek az adásvételi szerződés megkötésének napján érvényes formában az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Abban az esetben, ha az eladó és a vevő írásbeli adásvételi megállapodást köt, amelyben eltérő feltételeket határoz meg ezen üzleti és reklamációs feltételektől, az adásvételi szerződés rendelkezései megelőzik ezeket az üzleti és reklamációs feltételeket.  Az ilyen egyeztetett feltételek nem ütköznek más jogszabályokkal (rövidebb idő a záruk visszaküldésére, garanciaidő stb.)
  2. A jelen üzleti és reklamációs megállapodások céljára szolgáló további megállapodás olyan szerződést jelent, amely alapján a vevő az árut beszerezte, vagy a vevővel kötött szolgáltatás tárgyát képező szolgáltatást nyújtja, vagy az eladó vagy harmadik személy egyetértésével.
  3. Az eladó által üzemeltetett e-kereskedelmi weboldalon az árura vonatkozó vételár tartalmazza a Szlovák Köztársaság hatályaos jogszabályaiban meghatározott ÁFA kulcsot - adót is, és nem tartalmazza az áruszállítás vagy más opcionális szolgáltatás árát. Minden akció csupán a készlet erejéig tart, amennyiben az nincs a konkrét árucikknél másként feltüntetve.
  4. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa az árát az eladó által üzemeltetett e-kereskedelei webhelyen. Az áruk árváltozása nem vonatkozik az árváltozást megelőzően kötött szerződésekre, függetlenül attól, hogy az árukat még nem szálították le.
  5. Abban az esetben, ha az eladó nem tartja be a Szlovák Köztársaság vagy Európai Közösség erre vonatkozó jogszabályai szerinti kötelezettségeit, vagy ezen üzleti és reklamációs feltételeit, a vevő az illetékes bíróságon keresztül gyakorolhatja az eladóval szembeni jogait.

 

 

 1. Az adásvételi szerződés megkötésének módja
  1.  Az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot a vevő az eladónak kitöltött és elküldött formanyomtatványon elküldi az eladó weboldalán, akinek az adásvételi szerződés megkötésére irányuló kérelmet nyújtott be, amely a vevő által megjelölt áruk tulajdonjogának átruházása a vételár ellenében és a jelen megrendelésben meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban csupán „megrendelés“).
  2. A megrendelés elküldése után a megrendelő az e-mail címére automatikusan megkapja a megrendelés beérkezéséről szóló értesítést az eladó elektronikus rendszeréből (a továbbiakban csupán “ megrendelés visszaigazolása“). A vevő e-mail címére a megrendelésre vonatkozó további infomációk lesznek elküldve, amennyiben ez szükséges.
  3. A kézbesítés megerősítése azt jelenti, hogy az eladó fogadta a vásárlás javaslatát, azonban önmagában ez nem tekintendő adásvételi szerződésnek.
  4. Az eladó ezután elküldi a vevő e-mail címére az információkat arról, hogy a vevő rendelését elfogadták-e (a továbbiakban csupán „megrendelés elfogadása“). A megrendelés elfogadása tartalmazza azon áruk nevét és specifikációját, amelyek az értékesítés tárgyát képezik, az áruk és/ vagy egyéb szolgáltatások árát, a várható szállítási határidőt, a szállítandó áruk nevét és helyét az árat, a feltételeket, az árutovábbítás módját és idejét az eladónak a vevő felé történő egyeztetett szállítási helyére vonatkozóan, az eladó adatai (cégnév, székhely, cégjegyzékszám, stb.) és egyéb szükséges adatok.
  5. Az asádvételi szerződést megkötésének visszaigazolását a vevőnek az eladó  elektronikus vagy írásos formában küldi meg.
  6. Világos, egyértelmű, érthető módon az eladó a Megrendelő megbízásának elküldése előtt tájékoztatta a vevőt az általános információkról, melyek a reklamációs és üzleti feltételeket, fizetési és szállítási feltételek foglalják magukban az alábbi módon: 
 1. Tájékoztatja az áru főbb jellemzőiről vagy a szolgáltatás jellegéről a megfelelő kommunikációs eszközök általi lehetőségek alapján, valamint az áruk vagy szolgáltatások paraméterei alapján az eladó webáruházának katalógusában,
 2. Feltünteti az eladó kereskedelmi nevét és székhelyét az eladó webáruházának megfelelő aloldalán, ezen üzleti és reklamációs feltételek 1. pontja alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek,
 3. Az eladó telefonszámát és egyéb adatait, amelyek a vevő kapcsolatfelvételére vonatkoznak, különösen az e-mail címe és faxszáma, ezen üzleti és reklamációs feltételek 1. pontja alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek,
 4. Az eladó azon címét, amelyen a vevő árut vagy szolgáltatási követelést követelhet, reklamációt nyújthat be, ezen üzleti és reklamációs feltételek 1. pontja alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek,
 5. Az áruk vagy szolgáltatások teljes árát, beleértve az ÁFÁt és minden egyéb adót, vagy ha a záruk vagy szolgáltatások jellege miatt esszerűen nem határozható meg előre az ár, a számítás módját, valamint a szállítási költségeket és díjakat, , vagy ha ezeket a költségeket és a díjakat nem lehet előzetesen meghatározni, akkor informálja erről a tényről az eladó webáruházának aloldalán.
 6. A fizetési feltételeket, a szállítási feltételeket, valamint azt az időtartamot, amelyen belül az eladó kötelezettséget vállal áruk szállítására vagy szolgáltatás nyújtására, a vásárlók panaszaira, reklamációk és javaslatok kezelésére, ezen üzleti és reklamációs feltételekben informálja a vevőt, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek
 7. A vevőnek az adásvételi szerződéstől való elláláshoz való jogáról, feltételekről, a határidőröl és az elállási jog érvényesítésének módjáról, ezen üzleti és reklamációs feltételek 10. pontja alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek,
 8. Az eladó elállási űrlapot biztosít az adásvételi szerződéstől a 10. pontban , ezen üzleti és reklamációs feltételekben mellékletként csatolja ezen űrlapot, valamint az eladó webáruházának aloldalára is felkerül,
 9. Amennyiben a vevő el kíván állni az adásvételi szerződéstől, az áru visszajuttatásával járó költségek teljességében a vevőt terhelik a.102/2014 törvény 10.pontjának 3. § 3. alapján fogyasztóvédelem az áru vagy szolgáltatás távúton történő adásvétele esetén ( a továbbiakban csupán „ Fogyasztóvédelmi törvény távértékesítés esetén“), beleértve azon esetet is, amikor az áru jellege miatt nem küldhető vissza hagyományos módon, ezen üzleti és reklamációs feltételek 10. pontja alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek,
 10. A vevő kötelessége az eladónak az általa ténylegesen nyújtott szolgáltatás árat a Fogyasztóvédelmi törvény távértékesítés esetén 10.pontjának 5. § alapján, amennyiben a vevő eláll a vásárlástól az után, hogy az eadónak hozzájárulását adta a 4. §  6.pontja alapján a Fogyasztóvédelmi törvény távértékesítés esetén,  ezen üzleti és reklamációs feltételek 10. pontja alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek,
 11. Azokról a körülményekről, amelyek értelmében a vevő elveszti a szerződéstől való elállási jogot; ezen üzleti és reklamációs feltételek 10. pontja alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek,
 12. Utasításokról az eladó általi hibás teljesítésről vagy sérült áruról  a Polgárjogi Törvénykönyv 622. és 623.§-ának értelmében,  ezen üzleti és reklamációs feltételek 8. pontja alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek,
 13. A gyártó vagy az eladó által a szigorúbb elvek szerint nyújtott garanciák létezése és részletei, mint amelyeket a §502 a polgárjogi törvénykönyv , ha a gyártó vagy az eladó ilyet határoz meg, tájékoztatást nyújt és értesít ezen tényekről, vagy feltünteti az adott termék részleteiben, ezen üzleti és reklamációs feltételek 9. pontja alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek,
 14. Azon magatartási kódexek létezéséről, amelyeket az eladó elkötelezetten teljesített, valamint a vásárlók magatartásának megismerését vagy annak megfogalmazását az eladó webáruházának aloldalán,
 15. A szerződés időtartama határozott idejű szerződés esetén; határozatlan időre kötött szerződés esetén, automatikusan megújuló szerződés esetén, tájékoztatta a vevőt az eladó a szerződés felbontásának feltételeiről ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek,
 16. A vevő adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeinek minimális idejéről, amennyiben az adott áru vagy szolgálatatás oldalán informálta ezen tényről az eladó, valamint ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek,
 17. A vevő köteles az előfizetés teljesítésére vagy az Eladó kérésére más pénzügyi biztosíték nyújtására, valamint azon feltételek biztosítására, melyeket az adásvételi szerződésben foglaltak, valamint ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek,
 18. A funkcionalitás feltételeiről beleértve a technikai és védelmi intézkedéseket is, amennyiben az adott áru vagy szolgálatatás oldalán informálta ezen tényről az eladó, valamint ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek,
 19. Az elektronikus tartalom kompatibilitása azon hardverekkel és szoftverekkel, amelyekről az eladó tudja, vagy ésszerűen tudomásuk van róluk, adott esetben az eladó megfelelő e-kereskedelmi katalógusában és a megfelelő aloldalon található kereskedelmi és visszatérési feltételekről e-kereskedelem az eladó,
 20. A peren kívüli megegyezés részleteiről ADR-rendszeren keresztül, amennyiben az adott áru vagy szolgálatatás oldalán informálta ezen tényről az eladó, valamint ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek,
 21. Az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges cselekvések leírása, amennyiben weboldalán informálta ezen tényről az eladó, valamint ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek,
 22. Az adásvételi szerződés elektronikus formában történő tárolása az eladó tároló felületein a vevő rendelkezésére áll, amennyiben weboldalán informálta ezen tényről az eladó, valamint ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek,
 23. Arról, hogy a megkött szerződés nyelve a szlovák nyelv, az eladó weboldalán informálta ezen tényről a vevőt, valamint ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek,
  1.         Ha az eladó nem teljesítette az információs kötelezettségét a díjszabásokra vonatkozóan a 2.6.pont, bekezdés e) ezen üzleti és feltételek feltételek értelmében az áru visszaküldési díjat vagy a 2.6.pont, bekezdés i) ezen üzleti és reklamációs feltételek értelmében  szerint a vevő nem köteles megfizetni ezen többletdíjakat.

 

 

 1. Az eladó jogai és kötelezetségei
  1. Az eladó köteles:
 1. a megerősített adásvételi szerződés alapján az áruknak a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és időben történő szállítását biztosítani a vevő számára, valamint csomagolni a megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon,
 2. biztosítani, hogy a szállított áruk megfeleljenek a Szlovák köztársaságban hatályos jogszabályoknak,
 3. közvetlenül az adásvételi szerződés megkötését követően, de legkésőbb az áru kézbesítésével, a vevőnek a szerződés visszaigazolásátt tartós adathordozón, például e-mail útján eljuttatni. A nyugtázásnak tartalmaznia kell a 2.6. pontban felsorolt összes információt, beleértve az adásvételi szeződéstől való elállási űrlapot.
 4. Legkésőbb az árucikekkel együtt írásban vagy elektronikus formában átadja a Szlovák köztársaságban hatályos jogszabályok értelmében a vevőnek a szükséges dokumentumokat és egyéb dokumentumokat

(szlovák nyelvű kézikönyvek, jótállási jegy, szállítólevél, adóigazolási bizonylat)

  1.  Az eladónak joga van ahhoz, hogy a szállított áruért a vevőtől a vételár megfelelően és időben kifizetésre kerüljön.
  2.  Ha az eladó nem tudja az árut a vevőnek az adásvételi szerződésben meghatározott időtartamon belül, vagy a jelen kereskedelmi és garanciális feltételekben meghatározottak szerint  vagy egy elfogadott vételáron átadni, az eladó köteles a vevőnek kompenzációt kínálni vagy vevőnek felajánlani az adásvételi szerződés megszűntetését (megszüntetni a rendelést). Visszavonhatja a vásárlási szerződést, vagy törölheti a megrendelést, ha e-mailt küld a vevőnek. Ha a vevő már megfizette a vételárat vagy annak egy részét, akkor az eladó a már kifizetett vételárat vagy annak egy részét az e-mail kézbesítésétől számított 14 napon belül visszafizeti a vételárról történő visszavonás, megrendelés törlése értelmében a vevőáltal kijelölt számlára, kivéve ha a felek másként állapodnak meg. Ha a vevő nem fogadja el az értékesítő által ésszerű határidőn belül felajánlott pótmegoldást, vagy visszavonja az adásvételi szerződést, az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, és ha a vevő már megfizette a vételárat vagy annak egy részét, az eladó köteles a már megfizetett vételárat vagy annak egy részét az adásvételi szerződéstől történő elállás esetén, a visszavonás időpontjától számított 14 napon belülvisszautalni.

 

 1. A vevő jogai  és kötelezettségei
  1. A vevőt tájékoztatta az eladó arról, hogy a megrendelés fizetés kötelezettséggel jár.
  2. A vevő köteles:
 1. Átvenni a megrendelt és leszállított árut,
 2. Az eladónak a megegyezés szerinti esedékességi időn belül megfizetni a megegyezett vételárat, beleértve az áruk szállítási költségeit is,
 3. A szállítólevélen sajátkezű aláírásával vagy a megbízott személy aláírásával igazolni az áru átvételét.
  1. A vevőnek joga van ahhoz, hogy az eladó az árukat a felek által elfogadott mennyiségben, minőségben, időben és helyre szállítsa.

 

 1. Szállítási és fizetési feltételek
  1. A termék általános elérhetősége és a küldési információ fel van tüntetve minden egyes terméknél a webáruházban.
  2. Ha az eladó és a vevő nem állapodik meg másként az adásvételi szerződésben, az eladó köteles haladéktalanul, legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésének dátumától számított 30 napon belül átadni a terméket a vevőnek. Ha az eladó az első mondatban meghatározott határidőn belül nem teljesíti a szállítási kötelezettséget, akkor köteles a megállapodás szerinti ésszerű határidőn belül leszállítani az árut. Ha az eladó ezen időtartamon belül sem szállítja az árut, akkor a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
  3. Az eladó jogosult arra, hogy a vevőt az adásvételi szerződésben meghatározott szállítási határidő lejárta előtt felszólítsa az áru átvételére.
  4. A kijelző színfelbontása és megjelenítése minden elektronikai tárgy esetén individuális, és a vevő színérzékelése is eltérő lehet. A színárnyalatok tehát árnyalatban eltérhetnek a valóságban a használt kijelző jellegétől függően.
  5. A vevő köteles átvenni az árut azon a helyen, ahol az eladó  vagy megbízottja felelős az áru szállításáért és a vevőnek az adásvételi szerződésben vagy más megegyezés alapján kijelölt helyen (a továbbiakban csupán „Hely“). A vevő köteles átvenni az árut azon a határidőn belül, amelyre az eladó vagy megbízottja felelős az áru szállításáért és a vevőnek az adásvételi szerződésben vagy más megegyezés alapján kijelölt időtartamban (a továbbiakban csupán „Időtartam“).
  6. Ha az eladó az árut a vevőnek a helyszínen és az időtartományban szállítja, a vevő köteles személyesen átvenni az árut, vagy biztosítani azt, hogy az árut átvegye az erre feljogosított személy, amennyiben nem tudja személyesen átvenni az árut és aláírni a szállítólevelet. A feljogosított harmadik személy köteles felmutatni a visszaigazolást a megrendelésről. Az áru leszállítottnak minősül, amint azt a vevő átveszi. Leszállítás alatt értjük a kézbesítést az adott Helyre, ahol a vevő vagy az általa felhatalmazott harmadik személy aláírja az átvételi nyilatkozatot.
  7. Ha az áru szállítását meg kell ismételni, mert a vevő nem tartózkodott a helyszínen az adott időtartamban, vagy előzetes értesítés nélkül 7 napon belül nem veszi át a megrendelt árut,  az eladó jogosult kártérítést követelni a felmerülő károkért valamint a tényleges költség megtérítését azért, hogy megpróbálja sikertelenül szállítani az árut helyre.
  8. Az adásvételi szerződés azzal a feltétellel köttetik hogy amennyiben a vevő az eladónak az Általános Szerződési feltételek 4.2. pontja értelmében megkötött megállapodás szerinti vásárlási árát, az eladó átvételi felhívásától számított 15 napon belül nem fizeti ki, akkor a szerződést érvénytelennek minősül és mindkét fél köteles visszajutattni a teljesítésben foglaltakat a másik félnek.
  9. A vevő a szállítmányt, azaz az árut és annak csomagolását az eladó megbízottjának jelenlétében azonnal a szállítás után ellenőrizi. Ha az árut hibásnak találják, és/vagy ha a szállítmány nem teljes (kisebb mennyiségű áru vagy hiányzó áru esetén), az eladó képviselője köteles a vevő jelenlétében protokollt írni a sérülésről és hibákról, hiányosságról. Az eladónak átadott írásos nyilvántartás alapján a vevő később megtagathatja a hibás áruk átvételét, vagy megerősítheti a hibás áru szállítását, ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.pontjában foglaltak értelmében. Ha a vevő megtagadja a hibás áru átvételét, akkor az áru visszaküldésének minden költségeit az eladó fizeti.
  10. A vevő jogosult abban az esetben, ha az eladó az 5.2. pontban meghatározott határidőn belül nem szállítja az árut az adásvételi szerződés érvénytelenítésére, és az eladó köteles a vásárlónak a vásárló által megadott vevői bankszámlára történő átutalással megtéríteni a vételárat 14 napon.
  11. A szállítási költség a következőképpen kerül felszámításra:
 1. Több mint 100 euró értékű áruk esetében a szállítási díj ingyenes.
 2. A 99 euró vagy annál kisebb értékű áruk esetében a szállítási díj értéke 4,90 euró. Az ár tartalmazza a ÁFÁ-t is.
 3. A személyes átvétel ingyenes.
  1. Az Eshopist, s.r.o. nem számít fel külön csomagolási díjat. Az árak ezt a díjat tartalmazzák.

 

 1. Vételár
  1. Az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződésben rögzített áruk vételárát a megrendelés elfogadásában (továbbiakban csupán „vételár“) tüntetik fel. Ha a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett vételár meghaladja a webáruház ajánlatban szereplő azonos áru árát, akkor az eladó az új árról informálja a vásárlót e-mailben,  ez az ajánlat pedig az új adásvételi szerződés megkötésének ajánlatát jelenti, melyet a vevő írásos, elektornikus formában véleményez. Az érvényes új adásvételi szerződés megkötéséhez a vevő informálja az eladót e-mailben vagy írásban az új ár elfogadásáról.
  2. A vevő köteles megfizetni az eladónak a vételárat, beleértve az áru készpénzben történő szállításának költségeit is, vagy készpénz nélküli átutalással az eladónak azon fizetési információk alapján, melyek a megrendelés visszaigazolásában vagy az  eladó honlapján a visszaigazolás pillanatában megtalálhatóak.
  3. Abban az esetben, ha a vevő banki átutalással fizeti meg az eladónak a vételárat, a fizetés napja az a nap, amikor a teljes vételárat az eladó számlájára jóváírták.
  4. A vevő köteles az eladónak az adásvételi szerződés esedékessége alapján az áruk vételárát megfizetni, de legkésőbb az áru átvételekor.
  5. Abban az esetben, ha a vevő a teljes vételárat nem fizeti meg az eladónak, amíg az áru szállítása nem történik meg, és a felek nem vállalják, hogy részletekben fizetik az áru vételárát, az eladó megtagathatja a vevőnek történő kézbesítést.
  6. Az áru összeszerelésével és szállításával kapcsolatos költségek nem szerepelnek a vételárban, és az eladónak nem kell ezeket a szolgáltatásokat a vevő rendelkezésére bocsátania.

 

 

 1. A tulajdonjog meszerzése és az áruk károsodásának veszélye
  1.  Ha az árut az egyeztetett helyen átveszik, az áruk tulajdonjoga az átvétel pillanatában a vevőre száll. Vevő, aki nem minősül fogyasztónak  a 250/2007 a fogyasztóvédelmi törvény értelmében és a 372/1990 kihágásokról és szabálysértésekről szóló törvény (továbbiakban csupán "Törvény") 2.§ a) pontja értelmében a tulajdonjog csupán a teljes vételár kiegyelítésével ruházódik át.
  2. Az áruk károsodásának veszélye a vevőre akkor ruházódik át, amikor a vevő vagy harmadik személy, akit a vevő a termék átvételére felhatalmozott, átveszi az eladótól vagy megbízottjától a leszállított árut, vagy amikor az eladó lehetővé teszi a vevőnek az áru átvételét de a vevő az árut nem veszi át.

 

 1. Panaszeljárás (felelőség a hibákért, jótállás, reklamáció)
  1. Az eltávolítandó áruk hibája esetén a vevő jogosult a díjmentesen, időben és megfelelő módon kérni a hiba eltávolítását. Az eladó köteles késedelem nélkül eltávolítani a hibát.
  2. A vevő a hiba elhárítása helyet követelheti az áru cseréjét is, vagy ha a hiba csak az áruk egyes részeihez kapcsolódik, az alkatrész cseréjé,amennyiben ez az eladó számára nem jelent nem hozzávetőleges költségeket.
  3. A hiba megszüntetése helyett az eladó hibátlanra cserélheti a terméket minden olyan esetben,mikor ez a vevőnek megfelelő, nem okoz kellemetlenséget.
  4. Az olyan áruk hibája esetén, amelyeket nem lehet kiküszöbölni, és amely megakadályozza, hogy az árut megfelelően ésrendeltetésszerűen használhassák, a vevőnek joga van kicserélni az árut vagy jogosult az adásvételi szerződéstől való elállásra. Ugyanazok a jogok vonatkoznak a vevőre, ha hiba orvosolható, ám ismételten fellépő, így meggátolja a vevőt abban, hogy rendeltetésszerűen és megfelelően használhassa a terméket.
  5. Nem eltávolítható hibák esetén a vevő jagosult hozzávetőleges kedvezményre a vételárból.
  6. Az eladó e törvény rendelkezéseinek megfelelően állította össze a vásárló jogait. A Polgárjogi Törvénykönyv 622.§-a (szerződési és reklamációs feltételek 8.1. és 8.3. pontja) és az abból eredő jogok értelmében. A PTK 623.§-a ((szerződési és reklamációs feltételek 8.4.-8.5. pontja) értelmében ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek, így a vevő az adásvételi szerződés megkötése előtt megismerkedhet teljes szövegükkel és tartalmukkal.
  7. Az eladó a hatályos szlovák jogszabályoknak megfelelően felelős az áru hibáért, és a vevő köteles a követelést az eladónak vagy kijelölt személynek bejelenteni. A garanciális és jótállási szolgáltatásra kijelölt személyek és szervizpontok tájékoztatása a jótállási kártya hátoldalán találja, valamint az eladó által kijelölt telefonszámon és e-mail címen lehetséges.
  8. A panaszkezelésre az eladó érvényes panaszkezelési szabályzata vonatkozik, ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.pontja alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek. A vevőt megfelelően tájékoztatták a panasztételi eljárásról, és tájékoztatták az áruk igénybevételének feltételeiről és módjáról, beleértve a követelés igénybevételének részleteit és a garanciális javítások teljesítését a § 18par. 1.§-a ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek, így a vevő az adásvételi szerződés megkötése előtt megismerkedhet teljes szövegükkel és tartalmukkal.
  9. Ezen reklamációs feltételek, amelyek az eladó webáruházának aloldalára kerülnek, így a vevő az adásvételi szerződés megkötése előtt megismerkedhet teljes szövegükkel és tartalmukkal.
  10. Ha az áru hibás, akkor a vevő jogosult az eladónál a követelés benyújtására §18 par.)2) bekezdését azáltal, hogy az árut az eladó által megadott címre szállítja, és az eladónak bemutatja szándékát a 8.1. pont szerinti jog gyakorlására 8.5-re az üzleti és reklamációs feltételekről (a továbbiakban: „követelésröl szóló közlemény“), a kitöltött igénylőlap formájában, amely az eladó webáruházának  aloldalára kerül. Az eladó azt ajánlja, hogy az árukat biztosítsák a szállításuk során. Az utánvétes küldemények elutasításra kerülnek. A vevő köteles a követelésröl szóló közleményben igazolni, hogy minden szükséges információt megad, különösen a záruk hibájának típusát és mértékét pontosan meghatározva; a vevő jelzi továbbá, hogy kérése a Polgárjogi törvénykönyv 622. És 633 cikkelye alapján érvényesítendő. A vevőnek joga van arra is, hogy az áru gyártója által felhatalmozott személynek jótállási javítására (a továbbiakban csupán „kijelölt személy“) jogosult legyen. A kijelölt személynek listája szerepel a jótállási jegyen, vagy az eladó kérésére a vevőnek elküldik.
  11. Az eladónak benyújtott reklamáció azon a napon kezdődik, amikor az összes alábbi feltétel teljesül:
 1. Bejelentésről szóló értesítés átadása az eladónak,
 2. A vevő által vásárolt termék visszaszolgáltatása az eladónak vagy az általa felhatalmazott személynek,
 3. Hozzáférési kódok, jelszavak stb.biztosítása  az eladónak, amennyiben ezek az adatok a követelés megfelelő kezeléséhez szükségesek;
  1. Ha a követelés olyan termék, amelyet objektív módon vagy szilárdan nem lehet az eladónak szállítani, a vevő  8.12. pont ezen üzletéi és reklamációs feltételek a) és c) pontja szerint az eladónak vagy az eladó által kijelölt harmadik személynek minden szükséges segítséget meg kell adnia a bejelentett áruk ellenőrzésének elvégezéséhez. Olyan árukra vonatkozó panasz, amelyek tárgyilagosan nem szállíthatóak e laz eladónak, azon a napon kezdődik, amikor az árut az első mondat alapján megvizsgálták. Ha azonban az eladó vagy az általa kijelölt harmadik fél, a vevő által biztosított szükséges együttműködés ellenére, ésszerű időn belül, de legkésőbbla kérelemről szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül nem gondoskodik arról, akkor a reklamációs időszak a kérelem benyújtásával veszi kezdetét.
  2. Az eladó vagy a kijelölt személy a vásárlónak átvételi elismervényt küld az áru megvásárlására az eladó által választott megfelelő formában, levélben vagy írásbeli formában, amelyben köteles pontosan azonosítani a kifogásolt áruk hibáit, és ismételten tájékoztatja a fogyasztót a 8.1. szakasz szerinti jogairól 8.3. (Polgárjogi Törvénykönyv 622.szakasza) és a 8.4. bekezdésből eredő jogokról 8,5-re (Ptk. 623.§). Ha a panaszt távközléssel igénylik, az eladó köteles haladéktalanul a vevő részére a követelés megerősítését; ha az átvételt nem lehet azonnal kézbesíteni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a berendezés igazolásával kell kiadni; az igénybejelentést nem kell kézbesíteni, ha a vevő más módon bizonyíthatja a követelést.
  3. A vevő jogosult dönteni arról, hogy jogait, 622.§ és a Polgárjogi Törvénykönyv 623.§-a alkalmazandó, és ugyanakkor köteles haladéktalanul tájékoztatni az eladót határozatáról. A vevő döntése alapján, melyik joga 622.§ és a polgári törvénykönyv 623.§-át az eladó vagy a megjelölt személy köteles alkalmazni a panasz benyújtásának módjára a rendelkezés szerint §2  m) pontját, a bonyolultabb esetekben a panaszkezelési eljárás kezdetétől számított 30 napon belül az áruk állapotának összetett műszaki értékelése szükséges. A panaszkezelés módjának meghatározása után az eladó vagy megbízott személy a panaszt azonnal feldolgozza. Az igény azonban nem lehet hosszabb, mint a követelés napjától számított 30 nap. A panaszkezelés határidejének lejártát követően a fogyasztónak joga van a szerződéstől való elálláshoz, vagy jogosult az árucikkek cseréjére.
  4. Ha a vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított első 12 hónapban az áru reklamációjával él, akkor az eladó a követelést csupán a szakmai felülvizsgálat szervei, vagy az erre kijelölt és megbízott akrediált személy javaslatára utasíthatja el (továbbiakban csupán „ az áru szakmai felülvizsgálata“) A szakértői megítélés eredményétől függetlenül az eladó nem kötelezheti a vevőt arra , hogy fedezze az áruk szakmai megítélésének költségeit vagy az áruk profeszionális értékelésével kapcsolatos egyéb költségeket.
  5. Ha a vevő az adásvételi szerződés megkötéséről számított 12 hónap elteltével kérte a terméket, és az eladó elutasította, akkor a kárigényt elbíráló személy köteles feltüntetni a reklamáció kiértékelésében a költségeket az árukra, amelyre a vevő szakértői megitélésre küldi az árut. Ha a vevő szakértői megitélésre küldi az áruktat az dokumentációjában megejelőlt kijelölt személynek, akkor az értékesített szakértői megitélés költségeit, valamint minden egyéb kapcsolódó költségét az eladó a szakértői itélet eredményétől függetlenül viseli. Ha a vevő szakmai megitélése szerint az eladó felelősségét bizonyítja a hibás termékhiba miatt, akkor újra igénybe veheti a követelést; a jótállási idő nem ér véget a szakértői értékelés során. Az eladó köteles a vevőnek az ismételten benyújtott kérelem napjától  számított 14 napon belül megfizetni az áru szakmai megitélésénél felmerülő valamennyi költséget, valamint az összes kapcsolódó költséget. Az ismételt követelést nem lehet megtagadni.  
  6. A jótállás nem vonatkozik a vevő által a szerződés megkötésékor tudatos vagy a vevő tudomására hozott olyan hibákra, amelyek ismeretében az adásvételi szerződés megkötése történt.
  7. Az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy az árut más, hibátlan árura cserélje, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel, amennyiben ez a vevőnek nem okoz komoly nehézségeket.
  8. Az eladó nem felelős az áruk alábbi hibáijért:
 1. Ha a vevő a jótállási időszak végéig nem gyakorolta az eladó hibás teljesítésével kapcsolatos jogait,
 2. Ha a hibás árukat a vevő mechanikusan károsította meg,
 3. Amennyiben a hibát az áruk olyan körülmények között történő felhasználása okozza, amelyek nem felelnek meg természetes, környezeti, nedvességi, kémiai és mechanikai hatásainak,
 4. Ha a hibát az áru nem megfelelő kezelése, gondozása vagy elhanyagolása okozza,
 5. Ha az áru hibáját az áru túlzott leterhelésevagy felhasználása okozta, vagy az áru szokásos használatának általános elveiben meghatározott feltételekkel ellentétben használta,
 6. Ha a hibát az áruk irreverzibilis és/vagy előre nem látható események által okozott kár okozta,
 7. Ha az áru hibája véletlenszerű megsemmisüléssel és véletlenszerű romlással jár,
 8. Ha a hibát szakszerűtlen beavatkozás okozza, víz, tűz, statikus vagy légköri károsodás vagy bármely más okozta cselekmény,
 9. Ha a hibát az áruk jogosulatlan személy általi beavatkozása okozta.

 

Ha a szállítás nem teljes, vagy olyan egyértelmű hiba esetén, amelyet a vevő a szállítmány ellenőrzésével azonosíthatott volna, amikor az áru kiszállításra került, és amelyet nem jelentett be az eladónak a hatályos Üzleti és reklamációs feltételek 5.9. pontjának értelmében, ezen hibák nem reklamálhatóak csupán abban az esetben, ha a vevő egyértelműen bizonyítani tudja, hogy a szóban forgó sérüléssel az áru már az átvétel pillanatában rendelkezett.

  1. Az eladó köteles a panaszt feldolgozni és a követelést az alábbi módszerek egyikével lezárni:
 1. A javított áruk átadása,
 2. Az áruk cseréje,
 3. Az áruk vételárának visszaküldése,
 4. Megfelelő árkedvezmény biztosítása a záruk vételárából,
 5. Írásos felszólítás az eladó által elfogadott teljesítésről
 6. Az árukra vonatkózó követelés indokolt elutasítása.
  1. Az eladó köteles a reklamációs eljárás kimeneteléről írásos dokumentumot biztosítani a vevő részére legkésőbb 30 napon belül a reklamációs jog érvényesítését követően postai szolgáltatással vagy futárszolgálat által..
  2. A jótállás időtartama 24 hónap az áru kézbesítésének napjától számítva, hacsak a jótállási idő nincs másként meghatározva. A táplálékkiegészítőket, élelmiszert és állati takarmányt tartalmazó termékek minimális szavatossága a fogyasztás időpontjától számított két hónapnál hosszabb, rövidebb lejárati idő esetén telefonon vagy e-mailben forduljon az eladóhoz, és a szállítmányt csak a vevő beleegyezésével küldhetik meg.
  3. A garancia időtartama meghosszabbodik azzal az időponttal, amikor a vevő nem tudta felhasználni az árut, az áru javítás alatt állt.
  4. Az áru cseréje esetén a vevő kap egy dokumentumot, amely az árutovábbítással kapcsolatos információkat tartalmazza, és minden további igényt az adásvételi szerződés és az igénylő dokumentum alapján kell alkalmazni. Az új termékek cseréje esetén a jótállási időszak az új termékek beérkezésétől számítva veszi kezdetét.
  5. Javítható hiba esetén a panaszt a vevő 8.15. pont szerinti döntésétől függően nyújthatja be az alábbi feltételek szerint:
 1. Az eladó biztosítja a hiba eltávolítását, vagy
 2. Az eladó a hibás terméket kicseréli.
  1. Javítható hiba esetén amenniyben a vevő a 8.15 pont alapján nem határozza meg,milyen módon kéri a hiba eltávolítását, az eladó a hibát mindig javítással tünteti el.
  2. Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet javítani, vagy ismétlődő hiba esetén vagy olyan eltávolítható hibák esetén, amelyek megakadályozzák, hogy az árukat rendeltetésszerűen használják fel, az eladó a vevő döntésétől függően, 8.15. pont értelmében az alábbi módon jár el:
 1. Az azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező más, funkcionális árukra történő árucserével, vagy
 2. Ha az eladó nem tudja kicserélni az árut egy másikra, akkor a követelést a záruk vételárának megtérítésével egyenlíti ki.
  1.  A reklamáció csupán ezen Üzleti és reklamációs feltételekben foglaltak 8.14 pontja alapján érvényesíthet.
  1. Ismétlődő hibának a reklamációs eljárás értelmében az a hiba minősül, mely kétszer egymás után megismétlődik.
  2. Többszörösen ismétlődő hibának a reklamációs eljárás értelmében az a hiba minősül, mely több mint kétszer egymás után megismétlődik.
  1. A vevő jogosult a reklamációs joga érvényesítésére ezen Üzleti és reklamációs feltételek 8.1. pontja alapján,azonban olyan ismétlődő hiba esetén, melyben a reklamációt már a múltban egyszer elutasították ismételten elutasításra kerül.
  1. Ezen Üzleti és reklamációs feltételek 8. Cikkelye nem vonatkozik azon vevőkre, akik a 2.§ a) pontja értelmében nem minősülnek fogyasztónak.

 

 1. Személyes adatok és azok védelme
  1. A felek megegyeznek abban, hogy a vevő köteles a megrendelés megfelelő rendezése és kézbesítése érdekében a természetes személy esetében a teljes nevét, állandó lakcímét, postai irányítószámát, telefonszámát és e-mail címét megadni.
  2. A felek megegyeznek abban, hogy a jogi személyű vevő esetén köteles a megrendelés megfelelő rendezése és kézbesítése érdekében a cégnevét, székhelyét, beleértve a postai irányítószámot, telefonszámot és e-mail címet, adószámot és közösségi adószámot is megadni.
  3.  Az online áruházban regisztrált vásárló bármikor ellenőrizheti és megváltoztathatja a személyes adatokat, és törölheti regisztrációs adatait az e-kereskedelmi webhely „Fiókom“ részében a bejelentkezése után.
  4. Az eladó ezzel értesíti a vevőt, 6.cikkely (1) b) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védlméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016 április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 95/46/ EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló, a továnbbiakban csupán „rendelet“, az információs rendszer-üzemeltető az adatkezelő beleegyezése nélkül feldolgozza a vásárló személyes adatainak feldolgozásával végzi olyan vételi szerződés teljesítéséhez amelyben a vevő a felek egyikeként tevékenykedik.
  5. Az Art. 6 -1.pont f) A megrendeléseket a megrendelt áru szallítása után az eladó eladhatja, a vevőnek a vevő személyes adatainak a közvetlen marketing céljából történő feldolgozására irányuló jogos érdek alapján, valamint a vevő w-mail cínmére történő továbbításával kapcsolatos információkat, az új termékekről, szolgáltatásokról.
  6. Az eladó vállalja, hogy a vevő személyes adatait a jogerős szlovák jogszabályoknak megfelelően kezeli és tárolja.
  7. Az eladó kijelenti, hogy az 5 cikkely (1) (a) és (b) pontja értelmében a vásárló személyes adatait kizárólag az e-kereskedelemben és az igénypontokban meghatározott célokra szerezhetik meg.
  8. Az eladó kijelenti, hogy az üzleti és reklamációs feltételekben meghatározottaktól eltérő célokra a vásárló személyes adatait mindig megfelelő jogi alapon szerezte meg, miközben biztosítja, hogy az ilyen személyes adatokat kizárólag a gyűjtés céljának megfelelő módon dolgozzák fel és használják fel és nem társítja azokat olyan személyes adatokhoz, amelyeket más célból szereztek be, vagy a vásárlási szerződés teljesítéséhez.
  9. A megrendelés benyújtása előtt a vevőnek a megrendelés elküldése előtt meg kell erősítenie beleegyezését, hogy az eladó tájékoztatta ezen Üzleti és reklamációs feltételek tartalmáról, főként:
 1. A fenti pontokban említett azonosító adataikat, ezen Üzleti és reklamációs feltételek 1.pontjában, melyek meghatýrozzák az eladó azonosítását.
 2. Az eladó elérhetősége, a felelős személy az eladó,
 3. A személyes adatok feldolgozásának célja, mint például az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés megkötése, valamint a személyes adatok feldolgozásának jogalapja,
 4. A vevő köteles megadni a szükséges személyes adatokat az adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, valamint a megrendelés megfelelő átadása és kézbesítése céljából,
 5. Ha a feldolgozás a 6 cikkely (1) f) A rendelet direkt marketingre vonatkozó meghatározása alapján
 6. Harmadik fél azonosítási adatai, vagyis a megrendelt áru vevőnek történő szállítása, az egyéb címzettek megbízott személyek személyes adatai
 7. A személyes adatok megőrzésének időtartama, a meghatározás kritériumait,
  1. Az eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat a jó erkölcsökkel összhangban dolgozza fel, és olyan módon jár el, amely nem ütközik és nem fogja megkerülni a rendeletet vagy más, általánosan kötelező erejű jogi szabályt.
  2. Az eladó a rendeletnek megfelelően informálja a vevőt, hogy mely adatai kerülnek feldolgozásra:
 1. Az eladó és adott esetben az eladó képviselőjének személyazonossága és elérhetősége,
 2. A felelős személy elérhetősége,
 3. A személyes adatok meghatározására szolgáló feldolgozási célokat, valamint a feldolgozás jogalapját,
 4. Ha a feldolgozás az 5. cikkely alapján történik; 6, 1.pont f) az eladó vagy harmadik személy jogos érdekeit,
 5. A címzettek vagy a személyes adatok címzettjeinek kategóriái, ha vannak ilyenek,
 6. Adott esetben az az információ, hogy az eladó a személyes adatokat egy harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezethez kívánja átruházni,
 7. A személyes adatok megőrzésének időtartama a meghatározás kritériumait,
 8. Az eladónak a személyes adataihoz való hozzáférés iránti kérelemhez való jogáról, valamint a feldolgozás vagy a feldolgozás elleni kifogás jogának kiküszöböléséről, törléséről vagy korlátozásáról, valamint az adatok hordozhatóságával kapcsolatos jogokról,
 9. A panasz benyújtásának jogát a felügyeleti hatósághoz,
 10. Információ arról, hogy a személyes adatok szolgáltatása olyan jogi vagy, szerződéses követelmény, amely amelynél szerződéskötésre van szükség, függetlenül attól, hogy a vevő köteles-e személyes adatokat szolgáltatni, valamint az ilyen adatok nem átadásának lehetséges következményeiről,
 11. Az automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást is; A vevő jogosult arra, hogy az eladótól megkapja a feldolgozás alatt álló személyes adatok listájának egy példányát, és jogosult az összes fenti információ beszerzésére. A vevő által kért további példányokért az eladó a másolat elkészítésének költségeiért cserébe megfelelő díjat számíthat fel.
  1. Amennyiben a Vevő írásban vagy elektronikus úton él a 9.11. bekezdésben foglalt jogaival, és kérelme tartalma azt jelzi, hogy a 9.11. bekezdés szerint jogát gyakorolja, akkor a kérelmet a rendelet alapján benyújtottnak kell tekinteni.
  2. A vevőnek joga van ahoz, hogy az eladó kifogásolja személyes adataik feldolgozását, hogy azt közvetlen marketing célból dolgozzák fel vagy fogják feldolgozni, beleértve a profilkészítést is, amennyiben az az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha a vevő kifogásolja az ilyen feldolgozást, az eladó a személyes adatok közvetlen marketing célokra történő feldolgozását az ilyen kifogás kézhezvételétől az eladóig megszünteti, és az érintett vásárló személyes adatait már nem lehet ilyen célból feldolgozni.
  3. Ha a vevő gyanítja, hogy személyes adatait jogellenesen feldolgozza, panaszt nyújthat be a Szlovák Köztársaság Személyi Adatvédelmi Hivatalához. Ha a vevő nem rendelkezik teljes jogképességgel, jogait egy jogi képviselő gyakorolhatja.
  4. Az eladó meghozza a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a vásárlónak a 9.11. pontban meghatározott összes információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában biztosítsa, világosan és egyszerűen megfogalmazva. Az eladó az információt elektronikus úton vagy a rendeletnek megfelelően a vevővel kötött egyéb módon biztosítja.
  5. A vevő kérésére hozott intézkedésről az Eladó a vevő részére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt.
  6. Az eladó ezzel értesíti a vevőt, hogy a szerződés teljesítése eredményeként a vevő személyes adatait a következő harmadik felek rendelkezésére bocsájtják:

 

DHL Parcel Slovensko spol s.r.o., székhely: Na pántoch 18, 831 06 Bratislava –Rača, IČO: 47927682, bejegyzett székhelye: Bratislava I.,Sro részleg, bejegyzés sz.100759/B

GP Logistics s.r.o., Székhelye: k Lodenici 7396/2, 921 01 Piešťany, ID: 46527168, bejegyzett a Trnava kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásban, Sro szekció, bejegyzés sz.28994/T

superfaktura.sk, s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 46655034 szám alatt a Pozsonyi kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásban, Sro részében, bejegyzés sz.81403/B

Bergstein s.r.o. székhelye: Sekulská 5, 841 04 Bratislava – Karslova Ves, IČO: 50326066, Pozsonyi Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásban, Sro szekció, bejegyzés sz.111401/B

 

 1. Visszalépés az adásvételi szerződéstől
  1. Ha az eladó nem tudja teljesíteni az adásvételi szerződés alapján fennáló kötelezetségeit az árukészlet végessége miatt, vagy ha az adásvételi szerződésben meghatározott áruk gyártója, beszállítója vagy szállítója megszakította a gyártást, vagy olyan lényeges változtatásokat hajtott végre, amelyek lehetetlenné tették az eladónak az adásvételi szerződés szerinti kötelezetségeinek teljesítését, vagy ha az áru megszerzésére irányuló minden ésszerű erőfeszítés megtétele ellenére nem tudja az árucikket az üzletkötési feltételekben vagy a megrendelésben meghatározott határidőn belül átadni az ügyfélnek, az eladó köteles haladéktalanul értesíteni a vevőt ugyanakkor köteles a vevőnek megoldást kínálni, vagy a vevő számára biztosítani az adásvételi szerződéstől való elállást (megrendelés törlése). Abban az esetben, ha a vevő a jelen Szerződésben foglalt okokból visszalép a szerződéstől, az eladó köteles a vevőnek a vevő által megadott számlára 14 napon belül visszautalni a már kifizetett összeget.
  2. A vevő jogosult arra, hogy elálljon az adásvételi szerződéstől indokolás nélkül a  102/2014/Z.z. a távértékesítéssel kapcsolatos fogysztóvédelemről szóló törvény 7 §  értelmében az áruk kézhezvételétől számított 14 napon belül, vagy a szolgáltatási szerződés megkötésének napjától vagy a nem fizikai adathordozón elektronikus tartalom biztosítására vonatkozó szerződéstől, ha az eladó kellő időben és megfelelően a fogyasztók védelméről szóló törvény 3.§-a értelmében.
  3. A vevőnek ezen a határidőn belül jogában áll kipróbálni az árut, akárcsak klasszikus boltban való vásárlás esetén, hogy felmérje ezek jellemzőit, funkcionalitását a szükséges mértékben.  
  4. Az elállási időszak azon a napon kezdődik, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik fél átveszi a megrendelt áru minden részét vagy amikor a:
 1. A vevő által egy megrendelésben rendelt árukat külön-külön szállítják, az utolsó termékmegérkezésének időpontjában,
 2. Több darabból álló áruk  szállítása esetén az utolsó rész vagy az utolsó darab átvételének dátumától,
 3. Az árukat ismételten a megadott időtartamig szállítják, az első szállított áru kézhezvételétől számítva
  1. A vevő visszavonhatja az adásvételi szerződést, azaz az áru megvásárlását az elállási időszak kezdete előtt.
  2. A szerződéstől való elállást a vevőnek írásban benyújtani olyan módon, amely nem vonja kétségbe, hogy a szerződést visszavonták, vagy más tartós adathordozón történő nyilvántartásba vétel vagy a mellékelt nyomtatvány felhasználásával ezen üzleti és reklamációsfeltételek értelmben. Az elállási időszak akkor tekinthető érvényesnek, ha a visszavonásról szóló értesítést legkésőbb a szerződés által meghatározott időszak utolsó napján elküldték az eladónak a Fogyasztóvédelmi törvény a távértékesítésben.§ 7 és 1.§-a értelmében.
  3. Az adásvételi szerződésnek a fenti előző pont szerint történő visszavonása és a követelés feltételeinek tartalmazniuk kell az elállási formanyomtatványt zzen üzleti és reklamációs feltételek 1 cikkelye alapján, különösen a vevő azonosítóját, a megrendelés számát és dátumát, az áru pontos megnevezését, ahogyan az eladó megtéríti a már jóváhagyott tranzakciót, különösen a vevő számlaszámát és/vagy bankja nevét is.
  4. Ha a vevő visszalép az adásvételi szerződéstől, a vevő által visszavont adásvételi szerződéssel kapcsolatos további szerződek automatikusan törlésre kerülnek. A vevőtől a mellékelt szerződéstől való elálláshoz kapcsolódó költségeket és egyéb pótdíjakat nem igényelhetnek a §9 par. 3 pont. §10 par. A távértékesítéssel és a szolgáltatási díjakkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi törvény (3) és (5) bekezdése értelmében, ahol a szolgáltatást teljes egészében nyújtják.
  5. A vevő köteles visszaküldeni az árut az üzemeltető címére vagy az eladónak, vagy az eladó által felhatalmozott személynek indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállás időpontjától számított 14 napon belül. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó azt javasolta, hogy az árukat személyesen vagy az általa felhatalmozott személyen keresztül juttassa vissza. A jelen pont első mondatának és az igénypont feltételeinek megfelelő határidőt úgy kell tekinteni, hogy az átadásra került, legkésőbb az időszak utolsó napján.
  6. A vevő köteles az árut az Eladó részére teljes egészében visszaküldeni, beleértve a teljes dokumentációt, sértetlenül, lehetőség szerint eredeti csomagolásban s a termék nem mutathatja használat jeleit sem.
  7. Ajánlatos biztosítani az árut. Az utánvétes és térítvénnyel ellátott csomagok nem kerülnek átvételre.. Az eladó a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolatlan késedelem nélkül visszautalja a vevőnek a vételárat. Az eladó nem köteles visszatéríteni a vevőnek az összeget  az áru átvétele előtt, vagy addig, amíg a vevő visszaküldi az árut, kivéve, ha az eladó azt javasolja, hogy az árukat személyessen vagy egy erre jogosult személyen keresztül juttassák vissza.
  8. A vevő viseli az áru visszaküldésének költségeit az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmozott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó beleegyezett abba, hogy maga viselje ezen költésgeket, vagy ha nem teljesítette a . a távértékesítésről szóló fogyasztóvédelmi törvény 3.§ 1. Pontját.
  9. A vevő csak azon áruk kezeléséből eredő értékcsökkenéséért felelős, amely az áruk jellemzőinek és funkcionalitásának megismeréséhez szükséges kezelésen túl van. A fogysztó nem felelős az árucsökkentett értékéjért, ha az eladó nem teljesítette a fogyasztó azon jogával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget, a 3.1 pontjának h) betűje alapján a fogysztók védelméről szóló távértékesítési törvény értelmében.
  10. Az eladó köteles a vevőnek a vételárat hasonlóan visszaküldeni, mint ahogy azt a vevő fizette, hacsak a vevő egyéb díjak megfizetése nélküli más visszatérítési módot nem vállal.
  11. Abban az esetben, ha a vevő visszavonja a szerződést, és az eladónak megsérült vagy hiányos az áruja, akkor a vevő vállalja, hogy az eladónak megtéríti:
 1. Azt az érték, amellyel az áru értékét csökkentették a Polgárjogi Törvénykönyv 457.cikkelye alapján
 2. Azt a költséget, mely az eladónak az áruk javításakor és eredeti állapotába történő visszaállításával keletkezett, a jótállási szolgáltatási árlistának megfelelően kiszámítva. A vevő köteles megfizetni az eladónak a kártérítést az áru vételárának és a visszaszolgálatott áru értékének különbözetében ezen üzleti és reklamációs feltételek értelmében.
  1. Összhangban A távértékesítéssel kapcsolatos fogysztóvédelmi törvény 6.-7.§ értelmében a vevő nem vonhatja vissza azt a szerződést, amelyre a következők vonatkoznak:
 • A fogyasztók egyedi,  különleges követelményeivel összhangban gyártott árut vásárlása, méretre készített vagy személyreszabott áruk esetében
 • Olyan védőcsomagolásban lévő áru értékesítése, amely nem alkalmas egészségügyi vagy higiéniai okokból való visszatérésre, és amelynek védőcsomagolása a szállítás után megsérült,
 • A védőcsomagban értékesített hangfelvételek, videofelvételek, hangoskönyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a fogyasztó kicsomagolta a csomagolást,
 • A fizikai szállítótól eltérő elektronikus tartalom biztosítása, amennyiben a fogyasztó kifejezett hozzárárulásával kezdeményezték, és a fogyasztó kijelentette, hogy  a beleegyezését kifejezetten felmentette,hogy elveszítse a megállapodásból való kilépéshez való jogot.
 • Olyan szolgáltatás nyújtása, ahol a rendelkezést a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával tették meg, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy ilyen hozzájárulásának megadásával elveszíti a szerződés teljes visszavonásának jogát a teljes szolgáltatás nyújtása után,
  1. Az Art Ezen Üzleti és reklamációs feltételek 10. Cikkelye nem vonatkozik azon vevőkre, akik a 2.§ a) pontja értelmében nem minősülnek fogyasztónak.

 

 1. Záró rendelkezések
  1. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződést írásban kötik meg, annak bármilyen módosítását írásban kell megtenni.
  2. A felek megállapodnak abban, hogy a köztük lévő kommunikáció e-mail üzenetek formájában történik.
  3. Az ilyen üzleti és reklamációs feltételek által nem szabályozott kapcsolatokat a polgárjogi törvénykönyv a törvény, 22/2004 az elektronikus kereskedelemről és további módosításokról és a. 128/2002 a fogyasztóvédelmi ügyek belső piacának állami ellenőrzéséről és és további módosításokról a 284/2002 a későbbiekben módosított és a sz. 102/2014 a távértékesítéssel kapcsolatos fogyasztóvédelemről törvények szabályozzák.
  4. Ha a fogysztó nem elégedett az eladó panaszkezelésével, vagy ha úgy véli, hogy az eladó nem teljesítette jogait, jogosult az eladóhoz fordulni. Ha az eladó a benyújtás időpontjától számított 30 napon belül válaszol a kérelemre a fogysztónak joga van arra, hogy javaslatot terjesszen el a vitarendezés alternatív megoldására a 391/2015  a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésről és egyes törvények módosításáról 12.bekezdésének értelmében.

 

Az eladóra, vagyis az Eshopist s.r.o.-ra vonatkozó fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésre vonatkozó illetékes szerv a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzési Szolgálat Prievoszská 32, 827 99 Bratsilava, www.soi.sk vagy más, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának  alternatív vitarendezési testületek jegyzékében bejegyzett jogi személy a http://www.mhsr.sk címen; a fogyasztónak joga van megválasztani, hogy melyik alternatív vitarendezési egység közül melyik foglalkozzon az üggyel.

  1. A fogyasztó az online vitarendezési platformot felhasználva alternatív vitarendezési javaslatokat tehet itt: http://ec.europa.eu/consumers/odr/          
  2. Ezen üzleti és reklamációs feltételek feltételek az adásvételi szerződés megkötésével lépnek érvénybe.
  3. A vevőt amegrendelés elküldése előtt felszólítjuk, hogy  a mező kijelölésével hagyja jóvá, hogy megismerkedett Üzleti és reklamációs feltételeinkkel, elolvasta őket, megértette teljes tartalmukat és teljességében egyetért velük.

 

Ezen üzleti feltételek joghatályosak és érvényesek:  2018.5.25. óta